BORGERMØDE I MOU

BORGERMØDE

Fokus på natur- og byudvikling i Mou
med brug af fælles arealer i bymidten, ved skolen, på idrætspladsen,
i kirkeskoven og ved at genåbne stier til fjord og skov


Velkommen til møde omkring vores fælles udviklingsprojekt - vi inviterer unge og
ældre, ( og dem der imellem J ) til møde om byfornyelse og forbedringer af
uderummene i Mou og omegn.
Mødet er også relevant for naboer i Dokkedal og Egense

På mødet præsenterer vi et oplæg om ideérne bag projektet med at skabe fælles natur- og udearealer. Kom om lyt og giv din mening til kende.
Lad os få dine input, så vi får skabt fundamentet for designet, som skal give plads til mange flere aktiviteter for alle på tværs af generationer og matrikler.

To ens møder afholdes – kom den aften du bedst kan:
Mou Skole: mandag 22. september, kl. 18.30 – 20.00
eller
Mou Hotel: torsdag 25. september, kl. 18.30 – 20.00

Hvis muligt så gerne tilmelding, ellers er du velkommen alligevel:
til Egon Møldrup formand for KystbySamråd, Moeldrup@email.dk, mobil 4071 4699
eller Lise Nevstrup Andersen, Aalborg Kommune, LNAN-aeh@aalborg.dk, mobil 3199 0087

Der serveres øl, vand og chips.

På vegne af
KystbySamrådet for Mou, Egense og Dokkedal,
Mou Idrætsforening og institutioner/arbejdspladser i Mou