Udvikling i din by - Dokkedal Forsættelse 4

Projektgruppemøder tirsdag d. 26. april kl. 19.00 i Medborgerhuset.

Vi indledte mødet med at blive enige om hvilke projektideer,  der skal sættes i idebank. Følgende projektideer blev sat i idebank: Cykelsti fra Dokkedal til ØsterHurup, Kollektiv transport, Indkøbsmuligheder, Fælles solanlæg og Nytænkning af hussalg og køb.

Der er fortsat 3 projektgrupper, som arbejder videre med følgende projekter: Infotavle/stander og hjemmeside, Stejlgabet - grøn vedligehold og forskønnelse af byen, Aktivitetsmuligheder - fællesspisning og lokalhistorie.

Ved det planlagte styregruppemøde torsdag den 12. maj  skal der tages fat på følgende: 

a. Planlægning af informationsfolder til omdeling med, hvilke projekter der arbejdes med og hvilke der er lagt i idebank. Det er stort set besluttet.

b. Tidsplan for resterende ideudviklingsfase. Herunder planlægning af flere projektaftner, hvornår skal grupperne aflevere projektbeskrivelser, hvornår skal vi satse på at afholde præsentation af ideerne med fællesspisning i byen.

c. Indeledende snak om, hvordan vi indhenter materiale til det store idekatalog - levering af tekst, fotos mm.

Poul Erik Nielsen

Fortsættelse følger.