Udvikling i din by - Dokkedal 6

Grupperne er nu færdige med at projektbeskrivelserne og har indsendt oplysningsskemaer til Lisbeth Macholm.

Der er 2 temaer: Foskønnelse af Dokkedal samt Sammenhold og fællesskab i byen.

Forskønnelse af Dokkedal: 1) Stejlgabet og Mulbjergene 2) Forskønnelse af byens hovedgade mm. 3. Anlægget

1. Stejlgabet og Mulbjergene - her er indsendt følgende projektbeskrivelser: a) Forlængelse af den eksisterende badebro med 75 meter. b) Madpakkehus og grillsted i forlængelse af den eksisterende museums-velfærdsbygning i Stejlgabet. c) Etablering af børnevenlig sandstrand på sydsiden af molen inde ved kystlinien. d) Etablering af udsigtspunkt på parkeringspladsen på toppen af Mulbjergene. e) Punktvis etablering af trappetrin på eksisterende trampesti fra Stejlgabet til udsigtspunkt på "Vagten".

2. Forskønnelse af byens hovedgade - her er indsendt projektbeskrivelse: a) Blomsterampler hængende på lygtepæle, som udgangspunkt i hovedgaden - men helst i hele byen.

3. Anlægget - her er indsendt en projektbeskrivelse omhandlende flere tiltag: a) Forbedring af Anlægget. b) Opsætning af en Infotavle for både turister og byens borgere c) Renovering af den runde træbænk. d) Opsætning af bord-bænkesæt. d) Opsætning af sten eller stolper rundt om Anlægget.

Sammenhold og fællesksb i byen. 

Her er der indsendt følgende projektbeskrivelser: a) Cafe-aktiviteter første eller sidste onsdag/torsdag i måneden 14.30 til 17.00 med forskellige aktiviteter. b)Fællespisning 2 til 4 gange om året. c) Indedørs motion tilbydes med diverse redskaber i Dokkedal Idrætsforenings lokaler. d) Lokalhistorie med foredragsaftener, eventuel historievandringer i byen og omegn - inddragelse af Lokalhistorisk Forening. e) Krolfbane med 12 huller. Tilbud om udendørsmotion og socialt samvær for borgerne i nærområdet. Krolf er et spil for både børn og voksne. bliver

Folder: Der er til alle hustande i Dokkedal og omegn uddelt en folder, der kort fortæller om de projekter, der er gang i. Der vil senere - efter sommerferien - blive uddelt en invitation til et fællesmøde/borgermøde med spisning og fremlæggelse af gruppernes arbejde. Borgermødet bliver afholdt mandag den 29. august kl. 18.00 i Medborgerhuset i Dokkedal.

God sommerferie til jer alle!

Poul Erik Nielsen