Styregruppemøde 6 den 20. september 2016

På styregruppemødet var der stor glæde over, at Borgermødet med spisning og fremlæggelse af projekterne havde været en succes med 54 fremmødte samt flere politikere mv. Nu er de forskellige projektgrupper gået i gang med at få gennemført deres projekter, hvilket selvfølgelig vil komme til for nogle projekter at strække sig over flere måneder. Et af de første projekter er dog allerede ved at blive gennemført - nemlig vores krolfbane ved idrætsforeningen IF Vagten. Derudover besluttede styregruppen at skifte navn til Initiativgruppen. Vi har nu fået grønt lys fra politisk hold og sat beløb på de enkelte projekter og grupperne er gået i gang med udførelsen. Det er dog ikke slut med det!! Der ligger ventende projekter, og der kan åbnes op for nye, så har du en god ide eller flere så mød op til Initiativgruppemødet den 26. oktober 2016 i Medborgerhuset i Dokkedal.