Nyheder

Fåreklappelauget

Gutefår

Så skal der slagtes for første gang. De 4 moderfår fik 2 lam hver i årets løb. Vi har solgt 2 lam til avl, vi beholder 1 lam til videre avl og slagter 4 stk i næste uge. Kødet sælges blandt medlemmerne af lauget til en meget fordelagtig pris og pengene går i kassen til diverse udgifter. Skindene trækkes der lod om blandt interesserede.

Styregruppemøde 6 den 20. september 2016

På styregruppemødet var der stor glæde over, at Borgermødet med spisning og fremlæggelse af projekterne havde været en succes med 54 fremmødte samt flere politikere mv.

Styregruppemøde nr. 5 den 22. august 2016

Endelig igang igen efter sommerferien og vi er tæt på borgermødet med gruppernes fremlæggelse og den politiske afgørelse omkring fordeling af midlerne. Punkt 1. Opsamling på vej- og trafikproblematikker. Lisbeth orienterede om de vedligeholdelsesopgaver, som er meldt ind til kommunen samt dialog med Trafik og Veje om farligt vejkryds. Der følges op på sagen.

Udvikling i din by - Dokkedal 6

Grupperne er nu færdige med at projektbeskrivelserne og har indsendt oplysningsskemaer til Lisbeth Macholm.

Der er 2 temaer: Foskønnelse af Dokkedal samt Sammenhold og fællesskab i byen.

Forskønnelse af Dokkedal: 1) Stejlgabet og Mulbjergene 2) Forskønnelse af byens hovedgade mm. 3. Anlægget

Styregruppemøde 4 den 1. juni 2016 i Medborgerhuset i Dokkedal

Med nogen forsinkelse er jeg på siden igen med et referat fra mødet.

Deltagere: Henning Hansen, Anne Nordtorp Kann, Poul Erik Nielsen, Eskild Ebdrup, Karen Tonnisen, Dan Oxholm og Lisbeth Machholm.

Afbud fra Frode Frederiksen

1. Godekendelse af udkast til Udvikling i din by-infofolder til byen

Udvikling i din by - Dokkedal 5 Styregruppemøde

Styregruppemøde nr. 3 - 12. maj kl. 19.00 i Medborgerhuset

Deltagere: Henning Hansen, Anne Nordtorp Kann, Karen Tonnisen, Lisbeth Machholm og Poul Erik Nielsen

Afbud: Frode Frederiksen, Eskild Ebdrup, Dan Oxholm, Asbjørn Berg Jensen

Hvilke projekter arbejder vi med nu og hvilke skal i idebank:

Udvikling i din by - Dokkedal Forsættelse 4

Projektgruppemøder tirsdag d. 26. april kl. 19.00 i Medborgerhuset.

Vi indledte mødet med at blive enige om hvilke projektideer,  der skal sættes i idebank. Følgende projektideer blev sat i idebank: Cykelsti fra Dokkedal til ØsterHurup, Kollektiv transport, Indkøbsmuligheder, Fælles solanlæg og Nytænkning af hussalg og køb.

Sider